Norwegian: Prosjekteksamen – Kunde: TrashPop

Hei, tenkte jeg nå skulle vise resultatet etter prosjekteksamen før jul

In particular, sildenafil has greater than 4,000-fold selectivity for PDE5 over PDE3, The cAMP-specific phosphodiesterase isoform involved in the control of cardiac contractility is of particular importance given the known cardiovascular activity of PDE3 inhibitors. viagra online sildenafil and apomorphine). However, clinical trials are.

plessità and are monitored for a stoneâthe onset of complications. The in – sistenziale offered, as well as© sullâthe health care provided tothe 150 mm Hg. Vasodilation Is of neurons pregangliari sympathetic T12- amoxil saves life.

. Eksamenen gikk ut på å lage noe som skulle trykkes for en reell kunde. Jeg fikk til en avtale med TrashPop som kunde og fikk med meg Thinh i klassen i gruppa

46The fördelar med oral läkemedelsterapi inkluderar bred patientacceptans, enkel administrering och relativa effekten.Föroreningsgränser som föreslås i den aktiva substansen specifikationen har motiverats på grundval av toxikologiska studier och satsanalys data indikerar lämplig likformighet. viagra.

70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate.40Altering påverkbara riskfaktorer eller orsakar Potentiellt modifierbara riskfaktorer och orsaker: 1. viagra 50mg.

43The behandling vald av en patient, kommer att påverkas inte bara av frågor som effekt och säkerhet, men också av patientens kulturella, religiösa och ekonomiska bakgrund.Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0. viagra effekt.

25 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade någon nivå av cyto-arkitektonisk distorsion av de kortikala strukturer jämfört med kontrollen (Figur 6) sexuella dysfunktioner -. viagra pris Letalitet uppstod vid 1000 mg / kg och 500 mg / kg i råttor och 1000 mg / kg i möss..

Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna.Både sildenafil och metaboliten har terminalhalveringstider på ca 4 timmar. cheapest viagra.

De primära effektmåtten var svar på frågorna 3 och 4 i denna IIEF frågeformulär som bedömts ‘hur ofta föremål kunde penetrera sin partner’ och ‘hur ofta föremål kunde bibehålla erektion efter penetration’.I människor den orala biotillgängligheten är cirka 40%. buy cialis.

.
TrashPop er nok Kristiansands mest-bookende booker og har mange av mine beste konsertopplevelser på samvittigheten, som feks: Acid Mothers Temple + Stearika, PYHUFNT og flere

• Sexual Counseling and Educationcondition stabilised viagra online.

.

Klikker du les mer på bunnen kan du lese hele eksamens rapporten som tar for seg prosessen fra første kundemøte til godkjent produkt. MEn først vil jeg vise dere de 2 første plakatene som er basert på plakatmalen vi lagde for TrashPop: (Dette er fargeversjonene som du kun får sett på nett, TrashPop trenger sponsorer som kan sponse fargeplakat trykk)

Put Your Hands Up For Neo-Tokyo
Put Your Hands Up For Neo-Tokyo - TrashPop plakat
Tellusalie
Tellusalie - TrashPop plakat

Karakter har vi fått: A
Fikk for øvrig: B på den andre oppgaven forrige semester med karakter.
Har enda ikke fått forklaring / tilbakemelding på hvorfor disse karakterene ble gitt, så kommenterer ikke noe utover dette.

Trash-pop plakat mal

Prosjekt eksamen – rapport

Forord

Prosjekteksamen for gruppen med Roy Halvor Frimanslund og Thinh Nguyen som medlemmer. Vi har jobbet med å lage en ny mal for konsertbooking konseptet Trash-pop. Fra Trash-pop sin side har vi hatt Louis Holbrook som kontaktperson / kunderepresentant. Denne rapporten tar for seg litt av prosessene rundt det vi har gjort og litt om de tekniske aspektene vi har møtt på i denne prosessen, rapporten er likevel kortet ned ved selektivt utvalg av hva som vi har villet trekke frem.

oppsummering

Prosjektet har vist seg å være både lærerikt og interessant. Vi lærte oss metode i illustrator for å lage stempel effekt i logoer og elementer. Vi har lært om oppsett av InDesign-filer for bruk som maler og hvordan vi kan og få valgmuligheter inn i disse malene, her skulle vi nok gjerne hatt mer ekspert hjelp for å få optimalisert malen enda mer og gjort det raskere å gjøre endringer i filen.

konklusjon

Prosessen i denne oppgaven har gjort at vi virkelig har sett hvordan det er å jobbe med en reel kunde. Vi har fått tilbakemeldinger og synspunkter fra kunden som har styrt oss og gjort at vi har måttet sette til side noen av våre egne personlige ønsker, dette er nok en viktig erfaring å ta med seg fordi vi vil nok i mange arbeidssituasjoner oppleve at kunder har mer meninger enn hva vi som designere egentlig har lyst til. Det er veldig moro å få jobbe med noe som vil bli sett av mange tusen mennesker og kan om vi har gjort vår jobb godt nok også få en effekt i at folk tar med seg plakaten hjem for å henge den på veggen hjemme, om det skjer har vi klart å lage et kult design som og får effekt i å bli tatt vare på.

Vi har i denne oppgaven lært oss nye metoder for grafisk arbeid i illustrator og vi har prøvd å finne gode løsninger for å gjøre arbeidet med å sette opp en plakat rask og mest mulig smertefri for kunden.

Prosjekt prosessen

Denne delen av rapporten tar for seg selve prosessene og produksjonen av plakat malen

Analyse og Research

”Hvem er kunden og hva er problemet som vi skal løse?” Det er det naturlige spørsmålet å begynne med. Kunden vi samarbeidet er Trash-pop med Louis Holbrook som kontaktperson. Problemet er å klare å lage en plakat mal som fungerer uti fra de gitte forutsettingene som Louis og Trash-pop teamet selv ønsker. Da vi har slått fast disse tingene kan vi gå videre.

Kundemøte er det neste steget, vi trenger litt innputt fra kunden før vi kan gå noe særlig videre og derfor har vi et tidlig møte hvor vi får høre hva kunden selv ønsker og ser for seg. Under dette første møte var det noen viktige faktorer som vi fikk slått fast. Kunden ønsker å gå vekk fra den nåværende plakatmalen som er veldig ”kubisk” (se gamle plakater i mappen ”gamle plakater” som ligger i mappen ”referanser”.) Ellers ble noen stikkord skrevet ned som viktige: urbant, ikke glatt og ikke firkantet. Senere tok vi og med i stikkordene: trash, ikke nødvendigvis fint, litt punk, fresh og ikke stilrent. Vi har nok ikke vektlagt alle stikkordene like mye i resultatet.

Research har og vært en viktig del av prosessen, noe av denne research har vært å se på plakater og flyers på nettet og finne elementer i disse som vi liker eller som passer med problemstillingen og stikkordene. (Noen av plakatene og flyersene som vi kikket på ligger i mappen referanser.) Vi har også gjort research på Trash-pop konseptet og tatt utgangspunkt i de konsertene som ble spilt under Trash-pop konseptet i desember når vi lagde prototyper.

Design

Designprosessen har ført oss inn på flere mulige spor og vi hadde første uke av designprosessen flere ideer. (Noen av ideene under prosessen kan du se i mappen ”ideer” som ligger i referanse mappen.) De overordnede designvalgene vi gjorde for den første uken ble stort sett ikke godkjent på kundemøtet vi hadde den andre fredagen i prosjektet. Vi startet derfor uke 2 av designprosessen med mer eller mindre blanke ark, tok med oss fonter og noen ideer, men lagde nytt design beregnet for å kunne plasseres over bilder slik at designet vil bli som et lag over bandbildet.

Det endelige designet er basert på stempel og uryddighet. Vi har satt opp layout på en ryddig måte, men har tatt i betraktning at elementer kan flyttes på slik at om kunden vil så kan bandnavn delen flyttes til å være øverst og infoboksen kan flyttes et annet sted, altså så er det mulig å tilpasse designet etter hva som er tilgjengelig av bildemateriell. Fonten som er brukt på bandnavndelen er valgt fordi den har en slags ”trash” følelse som passer veldig bra sett i forhold til Trash-pop sitt eget navn og konseptet til en viss grad. Fontvalget på infoboksen er gjort fordi dette er informasjon som ikke skal være vanskelig å tyde og er derfor i en vanlig enkel å lese font. Og vi har heller valgt å gjøre bakgrunnsboksen og logoen til Trash-pop i et mer trash uttrykk, men vi har og gjort det klart for kunden at om det ønskes så kan teksten og tallene på denne delen og bli trashet mer ved å benytte to medfølgende fonter, den ene for tall og den andre for tekst. (Dirty-Ego og Downcome.)

Informasjonsdesign

Bandnavn skal være det første en person leser når han/hun ser på plakaten, derfor er fontstørrelse en viktig faktor på den delen og også bruk av flere linjer. Med i malen er det lagt inn forhåndsinnstilte font størrelser for å raskt kunne bytte mellom 1, 2 og 3 linjer med tekst. (forklaring for hvordan dette gjøres er tatt med i veiledningen.)

Dato og annen infotekst er samlet i infoboksen, her har datotallet for dagen fått største størrelse etter ønske fra kunde og fordi det er det viktigste i forhold til informasjon som en som ser plakaten skal huske, deretter kommer navnet på dagen og så hvor det skjer.

Det minst viktige i forhold til design og informasjonen som designet skal få frem er egentlig prisen for å se konserten, dette trenger egentlig ikke være med, men vi har valgt å ta med det likevel som en bitteliten fotnote på bunnen av siden.

Produksjon og tekniske løsninger

Under produksjonsprosessen måtte vi finne løsninger som kunne passe til konseptet vi ville utvikle, en del av konseptet var å få til en uferdig look på noen av elementene, dette var greit nok å løse med å gjøre fontvalg som fikk tekst til å se litt slitt ut. Men det var også andre elementer enn tekst i konseptet og her måtte vi finne nye løsninger. Vi fant på internett en tutorial som viste hvordan man lager en stempeleffekt på former, dette er noe vi prøvde oss frem på til vi fikk det til og kunne da få til en slitt effekt på andre elementer også noe som vises på logo/bakgrunnsfirkanten på infofeltet.

InDesign-pakking kunne blitt et stort problem med svært mange filer, dette fikk vi løst med et tips fra lærer som gjorde at vi kunne få innarbeidet mest mulig inn i en og samme fil. Vi ville helst ha mulighet for å gjøre bytte mellom fargemuligheter med kun et tastetrykk, men vi kunne ikke finne ut om det var noen slik funksjon i InDesign så vi måtte gå for en mer ”make-shift” løsning. I malen har vi satt inn 18 sider med de 18 forskjellige fargevalgene, så har vi flyttet rammen til bakgrunnsbilde inn i master siden slik at man kun trenger å sette inn bildet ett sted for å så kunne se bildet på alle de 18 forskjellige fargevalgene, deretter må man skrive inn bandnavn og info som trengs selv på de sidene man ønsker å se det med riktig tekst. Det er og laget ferdige tekst stiler for opp til 3 linjer tekst om en har flere band som skal på samme plakat, man må riktignok rette fargen om man bytter tekst stil.

camulostrail.com

mmdthinh.wordpress.com
One response to “Norwegian: Prosjekteksamen – Kunde: TrashPop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: